Dla firm

Outsourcing to korzystanie ze źródeł zewnętrznych, czyli długookresowe zlecenie pełnienia pewnych funkcji w przedsiębiorstwie usługodawcy zewnętrznemu specjalizującemu się w określonej dziedzinie. W omawianym przypadku dziedziną tą jest informatyka a ściślej obsługa informatyczna przedsiębiorstwa.
Podstawą takiego działania jest ograniczenie kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa poprzez zmniejszanie liczby etatów. Korzyścią jest tu zmniejszenie kwot przeznaczonych na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe a także wyeliminowanie absencji wynikłych z urlopów oraz zwolnień. Przedsiębiorstwo nie ponosi także niemałych kosztów zwiększania kwalifikacji personelu oraz utrzymania jego stanowiska pracy.

Tak definiowany outsourcing pozwala na olbrzymie oszczędności.W okresie 12 miesięcy decydując się na współpracę z nami są Państwo w stanie ograniczyć wydatki związane z utrzymaniem etatu, jednoczenie nie ograniczając sobie dostępu do najnowocześniejszych technologii informatycznych.

W ramach outsourcingu firma nasza oferuje:

Kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • administracja i zarządzaniem systemami informatycznymi
 • projektowanie, instalacja i wdrożenie nowych systemów
 • projektowanie i wykonanie infrastruktury informatycznej (okablowanie strukturalne, logiczne, elektryczne, telefoniczne) wraz z przyłączeniem do sieci Internet
 • obsługa eksploatacyjna
 • wsparcie techniczne i rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemu.

Prowadzimy również doradztwo informatyczne w zakresie eksploatacji systemów, zasad bezpieczeństwa, zarządzania danymi, przepływu informacji i innych elementów związanych z rozpatrywanymi systemami komputerowymi. Usługi te dotyczą wszelkich rodzajów sprzętu komputerowego i peryferiów, jak również wszelkiego oprogramowania użytkowego.

 • ekspertyzy, wyceny i niezależne opinie na zlecenie
 • projekty efektywnego tworzenia kopii zapasowych danych
 • projekty ochrony antywirusowej i ochrony przed agresją
 • planowanie i przeprowadzanie kompleksowych komputeryzacji
 • wdrożenia systemów informatycznych
 • instalacje, konfiguracje i wdrożenia oprogramowania na życzenie
 • porządkowanie systemów informatycznych już istniejących do form bardziej efektywnych
 • organizacja szkoleń użytkowników systemów informatycznych
 • przeprowadzenie inwentaryzacji i oględzin sprzętu

Bezpieczeństwo i zaufanie :

Jak wiadomo informatyk posiada pełen wgląd we wszystkie elektroniczne dokumenty w firmie – co może budzić obawy.
Pracownicy firmy ENTERPRISE IT TECHNOLOGY są lojalni wobec klientów. Aby jednak nabyli Państwo do nas pełnego zaufania, firma nasza podpisze z Państwem Umowę o zachowaniu poufności, dzięki czemu nabędziecie pewności, iż Państwa dane nie zostaną przez nas w żaden sposób wykorzystane, oraz że nie wydostaną się poza Państwa przedsiębiorstwo.